Klub Sportowy GROM Soccer Schools - KSGROM.COM

Składki

Składka członkowska miesięczna wynosi 289,90 zł, jest płatna z góry do 5 każdego miesiąca.
Wysokość składki jest stała niezależnie od ilości zajęć w miesiącu!  

Składki należy przekazywać na konto:
Santander Bank Polska S.A. 62 1090 1694 0000 0001 3245 4001
Darowizny należy przekazywać na konto:
Santander Bank Polska S.A. 05 1090 1694 0000 0001 3254 8535

Na adres:
Stowarzyszenie Grom
ul. Umińskiego 12
03-984 Warszawa

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia z dnia 15 stycznia 2024 roku, zmianie ulega wysokość podstawowej składki członkowskiej i wynosi 289,90 zł. Zarząd uchwalił też zniżki składek dla członków z rodzin wielodzietnych posiadających kartę dużej rodziny.  Szczegółowy zakres wysokości składek jest załącznikiem do uchwały.

Opłaty:

Lista obowiązkowych składek
 Składka członkowska miesięczna, obowiązkowa przez cały rok – 289,90zł* na miesiąc – płatna do 5-tego każdego miesiąca
Składka wpisowa ze strojem treningowym* – 200 zł lub ze strojem meczowym 400 zł lub z pakietem obu strojów 560 zł – jednorazowa
* Dla nowych członków klubu ( nie będących nigdy wcześniej członkami klubu) obowiązuje zniżka na opłatę wpisową w wysokości 50%. 
* Możliwe zniżki i szczegółowy opis składek/opłat znajduje się poniżej.
 

Opłata wpisowa* – jednorazowa dla nowych dzieci w wysokości  200 zł – dzieci otrzymują koszulkę, spodenki i getry z logo KS GROM  lub  400 zł, dzieci otrzymują wtedy komplet piłkarski: dwie koszulki meczowe, jedną parę getrów, spodenki meczowe oraz worek KS GROM, 560 zł* dzieci otrzymują pakiet obu powyższych strojów. Dla nowych członków klubu na powyższe opłaty wpisowe jest rabat 50%.  Opłatę należy wnieść w ciągu 7 dni od drugiego treningu w którym uczestniczyło dziecko. Opłatę należy wnieść na konto klubowe, zamówienie pierwszego stroju w sklepie na własną rękę nie zwalnia z konieczności uiszczenia opłaty wpisowej na konto klubu.  Po zapisaniu dziecka na treningi i opłaceniu składki wpisowej, otrzymają Państwo kurierem wybrany przy zapisie rodzaj stroju, mogą Państwo dokupić w ciągu roku dodatkowe stroje lub gadżety klubowe i odzież i zestawy dla kibiców – https://neofutbol.pl/ksgrompro.

Opłata za trening piłki nożnej  wynosi 75 zł za 1 godzinę, dotyczy tylko i wyłącznie dzieci, które nie płacą składek członkowskich i nie korzystają z dofinansowania od m.st. Warszawy.  Osoby które opłacają składki członkowskie są zwolnione z opłat za treningi, stowarzyszenie nie pobiera opłat za zajęcia od członków.

  Wpłaty darowizn i składek są dokonywane z góry za każdy miesiąc do 5-tego dnia danego miesiąca. Składka członkowska wynosi 289,90 zł miesięcznie. Wysokość składki jest stała niezależnie od ilości zajęć!  Osoby których zaległość przekracza 30 dni i nie skontaktowały się z klubem w celu wyjaśnienia przyczyn zalegania ze składkami nie będą mogły brać udziału w zajęciach.

W okresie wakacyjnym, ferii oraz w świąt zajęcia nie odbywają się, natomiast składki są stałe, w okresie wakacyjnym lipiec, sierpień składki członkowskie są  pobierane. W przypadku nieobecności na treningach naliczana jest składka za wyjątkiem przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zwolnieniu z treningów więcej niż 20 dni, oraz w przypadku zgłoszenia do biura informacji, że dziecko w okresie wakacji letnich nie będzie uczestniczyło w zajęciach, wtedy naliczane jest 50% składki miesięcznej. Obowiązuje 2-miesięczny okres wypowiedzenia członkostwa. Rezygnacja z zajęć w trakcie miesiąca zobowiązuje do zapłaty składki miesięcznej za bieżący i dwa następne miesiące.

Zniżki:

Składka członkowska podstawowa w Stowarzyszeniu wynosi 289,90 zł miesięcznie i jest obowiązkowa zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dn. 7 kwietnia 1989 r., od składki członkowskiej podstawowej przysługują następujące ulgi:

– 144,95 zł – drugie dziecko (za drugie i trzecie dziecko wysokość składki członkowskiej miesięcznie wynosi 289,90 + 144,95 zł, łącznie 434,85 zł)

– 30 zł – Karta Dużej Rodziny (należy przesłać skan do biura)

Ulgi nie sumują się, przysługuje prawo naliczenia najwyższej ulgi.

Rezygnacja z treningów:

Zgłoszenie do klubu i wypełnienie deklaracji członkowskiej wiąże się z zaakceptowanie 2-miesięcznego okresu rezygnacji, z członkostwa w klubie liczone od kolejnego miesiąca, czyli w przypadku złożenia rezygnacji w marcu, należy opłacić składkę za kwiecień i maj. Osoby które odmówią uregulowania należności za 2-miesięczny okres wypowiedzenia i ewentualnych zaległości w składkach członkowskich, zostaną obciążone opłatą za treningi według cennika tj. 75 zł za godzinę zajęć,  za okres wszystkich miesięcy od momentu zgłoszenia się na pierwsze zajęcia za każdą odbytą godzinę treningu, natomiast wpłaty na poczet składek członkowskich zostaną rozliczone na poczet opłat za treningi. 

Za datę zgłoszenia rezygnacji uznaję się datę złożenie rezygnacji w biurze klubu, datę stempla pocztowego na potwierdzeniu nadania lub datę otrzymania maila.

 

Skip to content