fbpx

Składki

Składka członkowska miesięczna wynosi 180 zł, jest płatna z góry do 5 każdego miesiąca.
Wysokość składki jest stała niezależnie od ilości zajęć w miesiącu! Lipiec i sierpień są miesiącami bezskładkowymi.  Wysokość składek ustala Zarząd Klubu raz w roku w okresie wakacyjnym.
Składka członkowska jest  jest obowiązkowa zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dn. 7 kwietnia 1989 r.

Składki należy przekazywać na konto:
Santander Bank Polska S.A. 62 1090 1694 0000 0001 3245 4001
Darowizny należy przekazywać na konto: 
Santander Bank Polska S.A. 05 1090 1694 0000 0001 3254 8535

Na adres: 
Stowarzyszenie Grom
ul. Umińskiego 12
03-984 Warszawa

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia z dnia 15 lipca 2020 roku, zmianie ulega wysokość podstawowej składki członkowskiej i wynosi 180 zł. Zarząd uchwalił też zniżki składek dla członków z rodzin wielodzietnych posiadających kartę dużej rodziny. Podjęto też decyzję o miesiącach nieskładkowych i ulgach w składkach ze względu na ilość zajęć. Szczegółowy zakres wysokości składek jest załącznikiem do uchwały. 

Opłaty:

Opłata wpisowa – jednorazowa dla nowych dzieci w wysokości  50 zł – dzieci otrzymują koszulkę, spodenki i getry z logo KS GROM  lub  210 zł, dzieci otrzymują wtedy komplet piłkarski: dwie koszulki meczowe, jedną parę getrów, spodenki meczowe – Adidas oraz worek KS GROM. Opłatę należy wnieść w ciągu 7 dni od drugiego treningu w którym uczestniczyło dziecko,

Opłata za udział w rozgrywkach Ligii MZPN – 100 zł runda, drużyny skrzaty, żaki, piłkarzyki, 200 zł runda drużyny młodziki, trampkarze, juniorzy. Opłatę należy wpłacić nie później niż 14 dni po rozpoczęciu rundy.

Opłata za dostęp do systemu ProtrainUp dla rodzica i dziecka wynosi łącznie 25 zł rocznie. Składkę należy wpłacić w ciągu 14 dni od dnia zapisania dziecka do klubu. Przy wpłacie składki za zajęcia za cały rok z góry dostęp do systemu jest darmowy.

Oplata za trening piłki nożnej  wynosi 50 zł za 1 godzinę, dotyczy tylko i wyłącznie dzieci, które nie płacą składek członkowskich i nie korzystają z dofinansowania od m.st. Warszawy.  Osoby które opłacają składki członkowskie są zwolnione z opłat za treningi, stowarzyszenie co do zasady nie pobiera opłat za zajęcia.

  Wpłaty darowizn i składek są dokonywane z góry za każdy miesiąc do 5-tego dnia danego miesiąca. Składka członkowska wynosi 180 zł miesięcznie. Wysokość składki jest stała niezależnie od ilości zajęć!  Osoby których zaległość przekracza 30 dni i nie skontaktowały się z klubem w celu wyjaśnienia przyczyn zalegania ze składkami  nie będą mogły brać udziału w zajęciach.

W okresie wakacyjnym, ferii oraz w świąt zajęcia nie odbywają się, natomiast składki są stałe, w okresie wakacyjnym lipiec, sierpień składki członkowskie są niepobierane. W przypadku nieobecności na treningach naliczana jest składka za wyjątkiem przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zwolnieniu z treningów więcej niż 20 dni, wtedy naliczane jest 50% składki miesięcznej. Obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia umowy. Rezygnacja z zajęć w trakcie miesiąca zobowiązuje do zapłaty składki miesięcznej za bieżący i następny miesiąc. 

Zniżki:

Składka członkowska podstawowa w Stowarzyszeniu wynosi 180 zł miesięcznie i jest obowiązkowa zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dn. 7 kwietnia 1989 r., od składki członkowskiej podstawowej przysługują następujace ulgi:
– 90zł – drugie dziecko (za drugie i trzecie dziecko wysokość składki członkowskiej miesięcznie wynosi 270zł)
– 30zł – Karta Dużej Rodziny
– 100% ulgi w miesiącach lipiec oraz sierpień
Ulgi nie sumują się, przysługuje prawo naliczenia najwyższej ulgi.

Rezygnacja z treningów:

Zgłoszenie do klubu i wypełnienie deklaracji członkowskiej wiąże się z zaakceptowanie miesięcznego okresu rezygnacji, z członkostwa w klubie liczone od kolejnego miesiąca, czyli w przypadku złożenia rezygnacji w marcu, należy opłacić składki za kwiecień. Wyjątkiem jest okres od 1 lipca do 31 sierpnia, wtedy nie obowiązuje miesięczny okres rezygnacji. Osoby które odmówią uregulowania należności za miesięczny okres wypowiedzenia, zostaną obciążane opłatą za treningi według cennika tj. 50 zł za godzinę zajęć,  za okres ostatnich 12 miesięcy za każdą odbytą godzinę treningu, natomiast wpłaty na poczet składek członkowskich zostaną rozliczone na poczet opłat za treningi. 

Za datę zgłoszenia rezygnacji uznaję się datę złożenie rezygnacji w biurze klubu, datę stempla pocztowego na potwierdzeniu nadania lub datę otrzymania maila.