Klub Sportowy GROM Soccer Schools - KSGROM.COM

 

Szkolenie piłkarskie

Szkolenie piłkarskie to długi i wszechstronny proces. Trenerzy pracujący w klubie patrzą na szkolenie długofalowo.  Podstawą szkolenia są filary wokół których obraca się system szkolenia i wychowywania młodego człowieka: 

kreatywność

intensywność

szczegółowość

indywidualizacja

edukacja

mentalność 

Nasz system szkolenia oparty jest o Narodowy Model Gry PZPN i AMO. Każdy trener realizuje cele szkoleniowe w danej kategorii wiekowej w oparciu o makrocykl roczny. Na każdy mezocykl (miesiąc) trenerzy przygotowują konspekty zajęć w systemie Protrainup, które są sprawdzane przez koordynatora sportowego.  W każdym mikrocyklu (tygodniu) dla odpowiednich kategorii wiekowych realizowane są między innymi takie treści takie jak: zabawy organizacyjno – porządkowe, prowadzenie piłki, formy dryblingu, gra 1×1, podania i przyjęcia, strzały, rozwijanie inteligencji, atakowanie, bronienie, fazy przejściowe A-O i O-A w zależności od kategorii wiekowej.

Każda jednostka treningowa zawiera elementy z obszaru technicznego, mentalnego, motorycznego, taktyki.  Dzieci uczą się takich umiejętności jak:

świadomość swojego ciała

koncentracja

skanowanie przestrzeni 

percepcja

szybkość reakcji

decyzyjność

współpraca  

zasad zdrowego jedzenia

regeneracji

zasad fair play

W szczególny sposób podczas szkolenia dzieci zwracamy uwagę na:

Indywidualizacja treningu, która  pozwala piłkarzom na przyswajanie przez nich informacji, a trenerowi daje możliwość do przekazania większej ilości wskazówek.

Odżywianie przed i po trening w dzisiejszych czasach jest procesem, który trwa przez 24h, w drodze do mistrzostwa należy zdać sobie sprawę, że dieta i regeneracja jest równie ważna jak sam trening.

Kompleksowość nowoczesna piłka nożna jest grą niezwykle złożoną i wymaga od zawodników uniwersalności, którą wypracowujemy w naszym systemie m.in. poprzez pracą nad wszystkimi fazami gry.

W grze w piłkę nożna wyróżniamy 4 fazy gry, takie jak atakowanie, bronienie, przejście z ataku do obrony oraz przejście z obrony do ataku. Ich właściwe zdefiniowanie pozwala nam na zastosowanie optymalnych środków treningowych służących podnoszeniu umiejętności zawodników.

Atakowanie

Główny element gry w ataku, jest posiadanie piłki, należy dążyć do jej posiadania i to tego, żeby nie stracić jej za wszelką cenę.

Utrzymywanie się przy piłce wywołuje u  przeciwnika poczucia, że to on musi się bronić.

Nie przyspieszanie wykańczania akcji podczas ataku. Rozważyć inne opcje zapewniające utrzymanie się w posiadaniu piłki.

Obrona

Pressing, chęć natychmiastowego i ciągłego posiadania piłki. Odzyskać piłkę jak najbliżej strefy, w której się ją straciło.

Kontratak, przechwytywanie piłki, ustalenie priorytetowych stref.

Przejście z ataku do obrony

Natychmiastowa chęć odzyskania piłki, utrudnianie przeciwnikowi szybkich przejść z obrony do ataku za pośrednictwem zamiany pozycji. Odzyskanie piłki w obszarach bliskich w stosunku do strefy, w której nastąpiła utrata.

Zawodnicy znajdujący się za piłką: kontrola przeciwników i ochrona wolnych przestrzeni znajdujących się za plecami.

Zawodnicy znajdujący się przed piłką:  powrót do systemu defensywnego.

Przejście z obrony do ataku

Zawodnicy muszą mieć świadomość szybkiego wykonania akcji,  tak aby wykorzystać przewagę nad przeciwnikiem.

Zawodnik będący w posiadaniu piłki: pewne podanie zapewniające ciągłość/pewny drybling postępujący, zapewniający szybkie rozegranie akcji (podanie) lub jej wykończenie (uderzenie do bramki).

Zawodnicy znajdujący się przed piłką: zapewnienie rozgrywania piłki na szerokości i długości boiska przez zawodników najbardziej zaangażowanych w akcję; zapewnienie ciągłości przez najbliższych graczy.

Zawodnicy znajdujący się za piłką: przygotowanie na ewentualną stratę piłki, wsparcie w celu zapewnienia  ciągłości. 

Komunikacja to podstawa. Ćwiczenie w początkowej fazie ma pomóc zrozumieć dziecku cele stawiane przed nimi. To w jaki sposób zawodnicy rozmawiają ze sobą, trenerem czy rodzicami jest bardzo istotne, pozwala odróżnić graczy o wysokiej kulturze i inteligencji.

Wszystko z piłką, w czasie treningów wszystkie zajęcia prowadzone są z piłką, która jest nieodzownym elementem futbolu.  Gry i zabawy z piłką to najlepsza forma kształcenia techniki. Piłkarz w trakcie meczu musi wykazać się wysokimi umiejętnościami technicznymi, dbałość o szczegóły stanowi klucz do sukcesu. Chcemy kształcić piłkarzy, którzy wiedzą że trzeba ciężko pracować, aby móc zostać drugim Kazimierzem Deyną czy Robertem Lewandowskim.

 
Skip to content